Det ansvarlige foretaket

I dagens samfunn er det viktig at foretak tar ansvar for sin virksomhet. Det er viktig fordi det handler om framtiden for oss personlig, for foretaket og for samfunnet vårt. Derfor har vi satt sammen en policy for hvordan vi ser på dette spørsmålet.

Vi arbeider aktivt for å være en bra arbeidsgiver og følge de lover og regler for arbeidsrett som finnes i Sverige. Arbeidsplassen skal være sunn, sikker og garantere personalet et godt arbeidsmiljø fritt for både fysiske og psykososiale hindre. Vi arbeider aktivt med likestillingsspørsmål, rekrutterer personale basert på kompetanse uavhengig av alder, kjønn eller etnisk tilhørighet.

Vår virksomhet baseres på gode relasjoner til alle interessenter. Med dette menes at vi holder oss til de overenskomster som er gjort i avtaler samt sørger for at alle ansatte kjenner til de lover og regler som styrer virksomheten.

Vi er et foretak som tar ansvar og opptrer etisk korrekt. Vi kommuniserer ærlig og oppriktig både internt og eksternt. Med det menes også at vi lytter aktivt og ønsker en åpen og ærlig dialog med kunder, leverandører, personale og andre interessenter med det formål å nå fram til et felles standpunkt når situasjonen krever det.

Miljøvern er svært viktig og vi støtter et livskraftig miljø og samfunn på den måten at vi bidrar gjennom forskjellige initiativ for å minimere miljøtrusler og forurensing.