Angrerett & reklamasjon

Angrerett

Som Kunde har du angrerett i 21 dager. Dette innebærer at du som Kunde har rett til å angre ditt kjøp ved å informere dette til ScandinavianDesignCenter.no innen 21 dager fra at du eller en annen part har tatt imot den bestilte varen (angrefristen).

 

Hvis Kunden ønsker å bruke angreretten, må Kunden, før utløpet av angrefristen, sende en tydelig beskjed til ScandinavianDesignCenter.no. Kunden må i beskjeden oppgi sitt navn og sin adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet. Kunden skal kunne bruke standardformularet for angreretten, se link her.

 

Hvis Kunden bruker sin angrerett, skal Kunden betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at Kunden har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen ScandinavianDesignCenter.no fikk melding om at Kunden gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i originalesken og/eller -emballasjen.

 

Kontakt oss alltid før du returnerer en vare, slik at vi lettere og raskere skal kunne hjelpe deg. Vi sender en returadresselapp som skal brukes når du sender varene tilbake. Returadresselappen koster kr 149.

 

Hvis Kunden bruker angreretten, skal ScandinavianDesignCenter.no refundere beløpet Kunden har betalt for produktet inklusive forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at Kunden velger en annen levering enn standardleveringen ScandinavianDesignCenter.no tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. ScandinavianDesignCenter.no har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at Kunden har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker.

 

ScandinavianDesignCenter.no skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn innen 14 dager fra datoen ScandinavianDesignCenter.no mottok Kundens tilbakekallingsmelding. Men ScandinavianDesignCenter.no skal kunne utsette tilbakebetalingen inntil ScandinavianDesignCenter.no har mottatt produktet, eller Kunden har levert bevis for at produktet er blitt returnert, for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til Kunden med den betalingsmetoden som Kunden har valgt med mindre noe annet er avtalt, eller hvis det er noen innsigelse mot slik tilbakebetaling.

 

Feillevert eller manglende vare

Om du mangler en vare eller har fått feil vare levert, må du melde fra om det til kundeservice innen 5 dager fra den dagen du mottok pakken. Oppgi hvilken vare som mangler eller hva som har blitt feillevert så hjelper vi deg.

 

Skadet vare

Skulle du få en skadd vare, vennligst kontakt oss og beskriv detaljert hva feilen går ut på. Du som kunde har ansvar for å pakke opp og kontrollere at produktene i din pakke er feilfrie innen 3 dager etter at du har mottatt dem. Om pakken er skadet ved levering skal du melde fra om skaden direkte til ditt Postombud når du henter ut pakken, eller til transportfirmaet som leverer din pakke. Send inn din feilmelding innen 3 dager til kundeservice, så hjelper vi deg. Vi betaler returfrakten ved en ev. retur av vare pga. reklamasjon. Ved en eventuell tvist har vi som policy å følge beslutningene til Forbrukerrådet.

 

Kontaktinformasjon:

kundeservice@scandinaviandesigncenter.no.
Tel. 0046 480 44 99 20
Åpningstider: mandag - fredag mellom kl 8:00-16:00.